Elektroniskais Balsojums 5-16

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 05/16

2015. gada 29. aprīlī

Piedalās Valdes locekļi:
Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss,Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, ViktorsTihonovs

Elektroniskā balsojuma jautājums

Saņemts priekšlikums apstiprināt sekojošus sacensību nolikumus un tiesnešus:
– Latvijas čempionāts Formula Windsurfing klasē 2016;
– Latvijas čempionāts Raceboard un RS:X vējdēļu klasē 2016;
– Latvijas čempionāts IFCA Slalom disciplīnā 2016;
– Latvijas čempionāts Viļņu braukšanā 2016.
Sacensību galvenais tiesnesis Arnis Krauklis, Protestu komisijas priekšsēdētājs Alberts Rozins

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss,Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, ViktorsTihonovs. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt sekojošus sacensību nolikumus un tiesnešus:
– Latvijas čempionāts Formula Windsurfing klasē 2016;
– Latvijas čempionāts Raceboard un RS:X vējdēļu klasē 2016;
– Latvijas čempionāts IFCA Slalom disciplīnā 2016;
– Latvijas čempionāts Viļņu braukšanā 2016.
Sacensību galvenais tiesnesis Arnis Krauklis, Protestu komisijas priekšsēdētājs Alberts Rozins

 

Balsojumu izsludināja A.Dāle,
Protokolēja O. Krūze