Valde 17.12.2015

 

Protokols 17.12.2015.

Latvijas Zēģelētāju savienības valdes sēde 17.12.2015.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi:
Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Ēvalds Vēvelis
Dalīborganizāciju un komisiju pārstāvji:
Alberts Rozins, Jānis Grīslis, Ojārs Rancāns, Žaklīna Litauniece, Jānis Preiss, Juris Ailis

Dienas kārtība:

 1. 2016. gada Latvijas olimpiādes organizētāja apstiprināšana
 2. 2016. gada Latvijas čempionāta Kuivižu jahtklubā organizatorisko izmaiņu apstiprināšana
 3. Līguma par Pāvu ielu izskatīšana
 4. Priedaines jahtkluba kavētā maksājuma un iesnieguma izskatīšana
 5. LZS 2016. gada treneru apstiprināšana
 6. Statūtu komisijas un tās darba plāna apstiprināšana
 7. Diskusija par 2016. gada budžeta projektu
 8. LZS valdes priekšsēdētāja atskaite par ISAF kongresu Ķīnā
 9. IMCCA 2019. gada Pasaules čempionāta rīkošana Latvijā
 10. Sponsorēšanas līgumi
 11. Dažādi jautājumi

 

Tiek ierosināts papildināt dienas kārtību ar jautājumu par Latvijas kausa posmu noteikšanu. Tiek nolemts šo jautājumu izskatīt pie Dažādiem jautājumiem.

1.2016. gada Latvijas olimpiādes organizētāja apstiprināšana

Saņemts iesniegums no jahtkluba Auda par LO 2016 rīkošanu Burtnieku ezerā. Tiek piedāvāts  LZS slēgt līgumu ar jahtklubu Auda par minēto sacensību organizēšanu.
Dāle lūdz papildināt pieteikumu ar organizatorisko komiteju. O. Krūze prezentē divus iesniegumu paraugus, kurus varētu izmantot dalīborganizācijas, lai pieteiktos sacensību organizēšanai. Tiek piedāvāts starptautisko sacensību iesniegumu papildināt ar orgkomiteju. Tiek balsots par šādu iesniegumu ieviešanu.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Ieviest iesniegumu formas sacensību rīkošanas pieteikumiem. (sk. 1. un 2. pielikums)
Ē.Vēvelis piedāvā pacelt jautājumu par Olimpiādes rīkošanu Aizkrauklē.  Jautājums ir saskaņots LOK, tādēļ sacensības tiks organizētas Burtniekos. Tiek atgādināts, ka Burtnieku novada Dome ir solījusi atbalstīt burāšanas attīstību novadā bet LZS nav dzirdējis par tālāko rīcību šajā jautājumā un tiek piedāvāts šo jautājumu atgādināt.
Tiek balsots par jahtkluba Auda apstiprināšanu par Latvijas olimpiādes organizētāju,ar piebildi, ka jāiesniedz iesniegumā minētā informācija.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt jahtklubu Auda par Latvijas olimpiādes organizētāju, ar piebildi, ka jāiesniedz iesniegumā minētā informācija.
Sēdē tiek diskutēts par Olimpiādē plānotajām klasēm. Tiek precizēts, ka piedalīties varēs sākot ar 2001. gadā dzimušajiem (ieskaitot).
Pārstāvētās klases. Vīrieši: Bic, Raceboard, Formula, Laser Standart, Sievietes; Bic, Raceboard, Formula, Laser Radial. Open: Platu 25. Lai klase startētu, jābūt vismaz 5 dalībniekiem.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt dalībnieku klases:  Vīrieši: Bic, Raceboard, Formula, Laser Standart, Sievietes; Bic, Raceboard, Formula, Laser Radial. Open: Platu 25. Lai klase startētu, jābūt vismaz 5 dalībniekiem.

2.2016. gada Latvijas čempionāta Kuivižu jahtklubā organizatorisko izmaiņu apstiprināšana

Saskaņā ar Sporta komisijas lēmumu, tiek piedāvāts 2016. gada LČ  Kuivižu jahtklubā iekļaut vindsērfinga klasi un slēgt līgumu ar Kuivižu jahtklubu par šo sacensību organizēšanu.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt vindsērfinga iekļaušanu šajās sacensībās.

3.Līguma par Pāvu ielu izskatīšana

Līgums no izglītības ministrijas nav saņemts. Jautājums tiek atlikts uz nākamo sēdi.
Tiek uzdots O.Krūzem noskaidrot – kurš apsaimniekos bāzi janvārī.

4.Priedaines jahtkluba kavētā maksājuma un iesnieguma izskatīšana

Krūze informē, ka maksājums ir saņemts. Tiek nolasīts rakstisks J. Aiļa paskaidrojums.
Dāle informē par finansējuma apmēru Priedaines jahtkluba trenerim un sportistiem 2015. gadā un vērš uzmanību, ka šādu finansējumu nebūtu jāsniedz klubam, ja ir pamatotas aizdomas par kluba darbības apdraudējumu. Šāds iespaids rodas no radušās situācijas un sarunas ar Vētras k-gu.
Ailis informē par situāciju ar iesniegumu par biedra naudas samaksas atlikšanu, un uzsver, ka naudas nesamaksāšana bija tehniskas dabas problēma, nevis kluba iekšējo problēmu rezultāts. Rēķins tagad ir samaksāts, klubs darbojas ar labiem rezultātiem un turpmākie plāni ir izklāstīti iesniegumā.
Tiek skatīts Priedaines jahtkluba septembra iesniegums
Tiek balsots par Priedaines paskaidrojuma pieņemšanu un iesniegumā prasītā finansējuma izskatīšanu budžeta kontekstā, izskatot to reizē ar finansējuma sadali sportistu atbalstam.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Pieņemt Priedaines jahtkluba paskaidrojumu par biedra naudas kavējumu un izskatīt finansējuma pieprasījumu reizē ar finansējuma sadali sportistu atbalstam.

5.LZS 2016. gada treneru apstiprināšana

Saskaņā ar Sporta Komisijas rekomendāciju, tiek piedāvāts 2016. gadā pieņemt darbā 6 trenerus – 3 vindserfingam un 3 burāšanai. LVA rekomendē trenerus Arnis Krauklis (LOBS/Rīdzene),  Ilona Grīnberga (B Klubs 360), Jānis Jēkabsons (VK Rietumkrasts).  O Krūze informē par situāciju ar burāšanas treneru reitingu, kuru nav izdevies sagatavot. Lēmums ir jāpieņem līdz janvāra beigām un tiek rekomendēts jautājumu nosūtīt atpakaļ uz sporta komisiju.
Uzdot sporta komisijai sagatavot lēmumu par 2015. gada burāšanas treneru finansēšanu  līdz 20. Janvārim.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Uzdot sporta komisijai sagatavot lēmumu par 2015. gada burāšanas treneru finansēšanu  līdz 20. Janvārim.

6.Statūtu komisijas un tās darba plāna apstiprināšana

Tiek ierosināts izveidot statūtu komisiju sekojošā sastāvā – P. Bormanis, Ģ. Fišers-Blumbergs, O.Krūze. Statūtu komisijas darba plāns:

– Sagatavot statūtu izmaiņas saskaņā ar LZS kopsapulces vienošanos 27.11.
– Uzdot T. Zirdziņam (Grāmatvedības uzņēmums GVK) sagatavot formulējumu atsevišķiem statūtu punktiem, kuru saturisko jēgu sagatavojusi statūtu komisija.  Pārbaudīt visa dokumenta un jauno izmaiņu atbilstību LR likmumdošanai.
– Sagatavot lēmumprojektu apspriešanai dalīborganizācijās un apstiprināšanai Kopsapulcē

Tiek balsots par statūtu komisijas sastāvu un darba plānu.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Izveidot statūtu komisiju sekojošā sastāvā – P. Bormanis, Ģ. Fišers-Blumbergs, O.Krūze ar iepriekš minēto darba plānu.

7.Diskusija par 2016. gada budžeta projektu

Tiek prezentēts 2016. gada budžeta projekts.
Galvenie precizējamie jautājumi ir ienākošais LSFP finansējums, kurš būs zināms janvārī. Attiecīgi, tad varēs koriģēt izdevumu sadaļas sportistu startu atbalstam un sacensību rīkošanai.
Tiek piedāvāts pieņemt budžeta projektu zināšanai.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Pieņemt zināšanai piedāvāto budžeta projektu. (sk. 3. pielikums)

8.LZS valdes priekšsēdētāja atskaite par ISAF kongresu Ķīnā

A.Dāle informē par iespēju organizēt Nordic konferenci Rīgā un par ieguvumiem no šādas konferences sarīkošanas.
A.Dāle informē par dalību ISAF konferencē Ķīnā un burāšanas sporta attīstības jaunākajām tendencēm, klasēm un olimpiskajām klasēm. 2018. gadā jauniešu olimpiādē būs 3 klases – kaits, bic techno+ un katamarāns.

9.IMCCA 2019. gada Pasaules čempionāta rīkošana Latvijā

Tiek diskutēts par nepieciešamību un iespējām atbalstīt šādas sacensības un tehniskās iespējas atbalstīt. LZS viedoklis ir atbalstīt šādu sacensību organizēšanu. Par finansiālu un tehnisku atbalstu varēs lemt tikai 2018. gada beigās, kontekstā ar citiem atbalstāmajiem pasākumiem.

10.Sponsorēšnas līgumi

Tiek ierosināts apstiprināt ziedojumu līgumus no SIA ‘Komunikāciju aģentūra’ par 2000 EUR un SIA Cesars par 6000 EUR.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Slēgt ziedojuma līgumus ar SIA ‘Komunikāciju aģentūra’ un SIA ‘Cesars’

O.Krūze informē par ziedojumu tehnisko apkalpošanu. Labas prakses nodrošināšanai, dalīborganizācijām tiek rekomendēts: Sponsorēšanas līgums, rēķins, apmaksa. Naudas izlietojums dalīborganizācijai – rēķins, maksājums, atskaite par izlietojumu ar termiņu 1 mēnesis.
Valde piedāvā šo tehnisko risinājumu uzstādīt kā nosacījumu, lai apkalpotu šādus ziedojumu līgumus.

 

 1. Dažādi jautājumi

Valde balso par iepriekšējās Valdes sēdes protokola apstiprināšanu.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt 21.10.2015. Valdes sēdes protokolu.

O.Krūze informē par naudas izmaksām un sadalījumu par augstiem sportiskajiem sasniegumiem 2014. gadā. (sk. 4.  pielikums)
Valde diskutē par atbalstu un pieteikšanos PČ optimist klasē 2016. gadā Portugālē. Kopējais budžets 6510 EUR. Līdz 2015. gada 30. decembrim jāpiesaka dalībnieki un jāiemaksā 3225 EUR.
Valde piedāvā apmaksā šobrīd iemaksājamo naudas summu 3225 EUR apmērā, ja minētie 5 sportisti (vecāki) apņemas nosegt atlikušo naudas summu, nezinot vai tiks piešķirts arī pārējais finansējums. Uzdot Ž. Litauniecei noskaidrot vecāku viedokli un vai nepieciešams pasūtīt visas 5 čarterlaivas.
Priekšlikums – LZS apmaksā 3225 EUR dalībai PČ Optimist klasē, ar piebildi, ka tiek precizēts čarterlaivu skaits.
Balsojums. Par – A.Dāle, V.Romāns, Ģ. Fišers-Blumbergs, E.Vēvelis. Pret nav.
Lēmums. LZS apmaksā 3225 EUR dalībai 2016. gada PČ Optimist klasē, ar piebildi, ka tiek precizēts čarterlaivu skaits.

Par Latvijas kausa sacensību noteikšanu. Ģ. Fišers-Blumbergs piedāvā pievienot Rojas kausa sacensības. Tādejādi kausa posmi burāšanā būtu Engure Usma, Kuiviži, Roja, BOR un LČ (šogad Kuiviži).  Uzdot jautājumu par vindsērfinga iekļaušanu kausa posmos risināt sporta komisijai.

Valde izsaka priekšlikumu nākamo sēdi noturēt 21. janvārī. Sporta komisijas sēde 18. janvārī.

 

Sapulci vadīja A.Dāle,

Protokolēja O. Krūze

 

 

Pielikums Nr.1

Iesnieguma forma LČ organizēšanai

JAHTKLUBS/BIEDRĪBA

Adrese

 

 

IESNIEGUMS

 

Lūdzam piešķirt tiesības organizēt Latvijas Čempionātu  DISCIPLĪNA/KLASE

Norises vieta un laiks

Pasākuma budžets,  finansējuma avoti,  LZS līdzfinansējums

Pasākuma organizatori/atbildīgās personas

 • Pasākuma organizators (Vārds, uzvārds, tel, e-pasts)
 • Atbildīgais par drošību
 • Sacensību galvenais tiesnesis
 • Citas amatpersonas

Datums

Paraksts

 

Pielikums Nr.2

Iesnieguma forma Starptautisku sacensību organizēšanai

 

JAHTKLUBS/BIEDRĪBA

Adrese

 

IESNIEGUMS

 

Lūdzam piešķirt atbalstāmo sacensību statusu 2017. gadā plānotajām sacensībām “NOSAUKUMS” (latviski un angliski)

Informācija par šīm sacensībām iepriekšējos gados un  prognoze 2017. gadam

2015 2016 2017
Norises vieta
Disciplīnas/klases
Dalībnieku skaits

(vir/siev)

Valstu skaits
Latvijas dalībnieku skaits
Apmeklētāju skaits
Publicitāte

 

Pasākuma budžets un finansējuma avoti.

Pasākuma orgkomiteja un atbildīgie.

 

Datums

Paraksts

 

Pielikums Nr.3

2016.gada budžeta projekts

Pielikums Nr.4

Izmaksas dalīborganizācijām par augstiem sporta sasniegumiem

 

Kopējā summa 4314eur
Kopējie punkti 42,5
Sportistam kopā Dalīborganizācijai
Madars Alviķis 4,5 456,78 913,55 1370,33 eur LDNLA
4,5 456,78
Matīss Alviķis 1,5 152,26 456,78
3 304,52
Jānis Preiss 4,5 456,78 1370,33 2943,67 eur LVA
6 609,04
3 304,52
Jānis Rencis 4,5 456,78 456,78
Raimonds Zelčs 3 304,52 456,78
1,5 152,26
Māris Birzulis 1,5 152,26 152,26
Aleksandra Kaupa 3 304,52 304,52
Ketija Birzule 2 203,01 203,01