Valde 15.05.2015

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes sēdes protokols Nr. 01-2015

 

2015.gada 07.maijā Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 17.00

 

Valdes sēdes vadītājs:  Ansis Dāle
Protokolētājs : Ingrīda Krīgere

 

Piedalās:

 1. Ansis Dāle
 2. Ēvalds Vēvelis
 3. Staņislavs Backāns
 4. Valters Romans
 5. Jānis Tērauds
 6. Ģirts Fišers – Blumbergs

 

Darba kārtība:

 1. LZS biedri un biedru naudas.
 2. Komunikācija.
 3. Komisijas, nepieciešamais nolikums.
 4. Darbam nepieciešamie pamatlīdzekļi.
 5. Par LZS ofisa izveidi. Ir piedāvājums no jahtkluba Auda par telpu īri LZS ofisa izveidei.
 6. Ģenerālsekretāra pilnvaras.
 7. Atlases kritēriji Pasaules čempionātam Optimist klasei.
 8. Latvijas čempionāts.
 9. Iesējamās ieskaites grupas klasēm Latvijas Kausa sacensībām.
 10. Citi jautājumi

 Valde apstiprina iepriekšējās valdes protokolu.

 

1.LZS biedri un biedru naudas

A.Dāle ierosina sarunu par biedriem, kuri nav apmaksājuši biedru naudas, bet turpina saņemt LZS finansiālo atbalstu, piemēram – treneru algas savu klubu treneriem. A.Dāle ierosina pieņemt konceptuālu lēmumu – ko tādos gadījumo darīt. No citu valdes locekļu puses izskan ieteikums, ka katrs gadījums ir jāvērtē individuāli.
V.Romāns vaicā vai A.Dālem ir iebildumi par kādu konkrētu klubu. A.Dāle atbild, ka pašlaik biedru naudas parāds ir Priedaines jahtklubam. A.Dāle nolasa Priedaines jahtkluba Aivara Vētras personā iesniegto
iesniegumu ar lūgumu atcelt biedru naudas maksu par 2015.gadu un atbalstīt strīdā ar Jūrmalas Domi par nekustamā īpašuma izmanotošanu burāšanas attīstīšanas nodrošināšanai.
Ģ. Fišers- Blumbergs ziņo, ka J.Ailis ir gatavs izteikties telefoniski par esošo situāciju un lūgt valdi Priedaines jahtkluba iesniegumu atbalstīt.
Notiek sazināšanās ar J.Aili.
A.Dāle iebilst pret biedru naudas maksājuma atcelšanu.
S.Backāns ierosina  atlikt biedra naudas maksājumu biedram, kuram radušās probēmas līdz brīdim, kad situācija noskaidrosies un lūdz  par to valdi nobalsot. V.Romans atbalsta šo ierosinājumu.
Sākas karstas diskusijas starp A.Dāli,  V.Romanu un S.Backānu. V.Romans valdes sēdi atstāj.
Pēc diskusijām valdē, tiek ierosināts balsojums par biedru naudas maksājuma atlikšanu Priedaines jahtklubam līdz 01.09.2015. un par iespējamu atbalstu kluba komunikācijā ar Jūrmalas Domi par nekustamā īpašuma izmanotošanu burāšanas attīstīšanas nodrošināšanai, ja valdē tiks apstiprinātas Priedaines jahtkluba sagatavotās vēstules versija Jūrmalas pilsētai.

Notiek balsojums.
Balsojuma rezultāts: Par vienbalsīgi
Nolemts:
Atlikt biedru naudas maksājumu Priedaines jahtklubam līdz 01.09.2015. un iespējams atbalsts kluba komunikācijā ar Jūrmalas Domi, ja valdē tiks apstiprināta kluba sagatavotās vēstules versija  Jūrmalas pilsētai.

2.Komunikācija.

A.Dāle ierosina sarunu par elektronisko valdes balsojumu. Lai varētu nobalsot elektroniski, jānobalso visiem valdes locekļiem. Rodas jautājums – ko darīt, ja viens valdes loceklis neatbild, balsojums nevar notikt un lēmumu pieņemšanas process tiek bremzēts. Noris saruna par iekšējo komunikāciju.
Ierosinājums ir: 48 stundu laikā jāatbild uz elektronisko balsojumu, ja nav atbildes atgādina zvanot.
Valdes balsojums:
Nolemts vienbalsīgi : Uz elektronisko balsojumu jāatbild 48 stundu laikā.

3.Komisijas, nepieciešamais nolikums.

Tā kā LZS ir izveidotas dažādas komisijas, bet nav skaidri visu komisiju uzdevumi, darbība un pilnvaras ir nepieciešams izveidot katras komisijas nolikumu.
I.Krīgere ierosina iecelt atbildīgos par katras komisijas nolikuma izveidi un termiņu, līdz kuram jāsagatavo nolikuma projekts.
Par Sporta komisiju A.Dāle, par kvalifikācijas komisiju Gunārs Šteinerts, par mārketinga komisiju  A.Dāle, Jūras burātāju komisiju – Ģ.Fišers Blumbergs, Tiesnešu komisiju – A.Rozins, Iespējamo Attīstības komisiju – A.Dāle.
Valde vienojās, ka nolikuma projekts ir jāsagatavo līdz 15. jūnijam.

Noteik balsojums.
Vienbalsīgi nolemts: iecelt iepriekš minētos atbildīgos par komisiju nolikumu projektu sagatavošanu un līdz 15.06.15. sagatavot nolikumu projektus.

4.Darbam nepieciešamie pamatlīdzekļi.

I.Krīgere pastāsta, ka pašlaik LZS nav neviena darbam nepieciešamā darba līdzekļa.  Nav datora, telefona, diktafona, printera, kopētāja, skanera.
I.Krīgere pašlaik darbam izmanto savu datoru, telefonu u.c. ierīces.
I.Krīgere ierosina valdi apstiprināt biroja iekārtas iegādi, kas apvieno printera, skanera, kopētāja funkcijas un diktafona iegādi. Tam nepieciešams finansējums līdz 400EUR.
A.Dāle ierosina balsojumu par nepieciešamo līdzekļu iegādi līdz minētajai summai.
Notiek balsojums.
Nobalsots par un ierosinājums pieņemts vienbalsīgi.

5.Par LZS ofisa izveidi.

Ir piedāvājums no jahtkluba Auda par telpu īri – LZS ofisa izveidei, iespējas izmantot telpas ir arī Pāvu iela 14.
Tiek izteikti dažādi minējumi par iespējamām biroja atrašanās vietām. Valdes locekļi diskutē par iespējamām vietām LZS biroja īrei.
I.Krīgere iebilst, ka LZS budžetā pašlaik nav ieplānotas izdevuma sadaļas biroja nomai, komunāliem maksājumiem un apsaimniekošanai, ne arī biroja iekārtošanai. I.Krīgere min, ja birojs pašlaik tiek plānots tikai tādēļ, lai viņai būtu, kur strādāt, tad tas tagad nav nepieciešams. Dotajā brīdī viņai ir tikai 1 mape ar nodotajiem LZS dokumentiem, vairāk nekādu lietu LZSam nav.
A.Dāle izsaka viedokli, ka biroju tomēr vajadzētu un nepieciešams noteikt galvenos kritērijus pēc kuriem būtu jāvadās telpu meklēšanā.
Kā ieteikumu kritērijiem A.Dāle uzskaita:
– teritoriāli  līdz Mežparkam,  Ķīšezera šis krasts vai  Rīgas centrs,
– pietiekami prestiža un moderna vide,
–  viegli piebraucams ar automašīnu un sabiedrisko transportu,
– telpu izmēru tik lielu, lai var noturēt valdes sēdes,
– tuvu sadarbības organizācijām,
–  neatrasties dalīborganizāciju telpās, lai nav intereša konflikta,
– ideālā variantā ar skatu uz ūdeni.
Ģ.Fišers uzdod jautājumu – cik daudz finanses mēs atvēlam šādam birojam?
I.Krīgere izsaka bažas, ka šāda biroja izmaksas ir augstas un LZS finansiāli tādas pašlaik nav iespējamas.
S.Backāns min Latvijas jahtklubu, kā  iespējamu vietu birojam, kā arī to, ka telpām nav jābūt tik lielām, lai sasauktu valdes sēdes. Tās var notikt arī turpmāk Grostonas ielā.
A.Dāle izsaka domu, ka varbūt vajadzētu meklēt kādu sponsoru, kurš varētu piedāvāt šādas telpas, piemēram Swedbank. I.Krīgere apšauba šādu iespēju un pastāsta, ka telpas Saules akmenī maksā padsmit EUR par kv m.
A.Dāle iesaka strādāt pie jautājuma – par biroja izveidi un ierosina izskatīt  un atrast 3 dažādus biroja veidus:
1) Minētajiem kritērijiem atbilstošus – ideālo variantu;
2) Vienkārši biroju – kādā biroja ēkā;
3) Vietā, kur nav jāmaksā nomas maksa.

Paulis Vēvelis iesaka atgriesties pie biroja telpu jautājuma, kad tiks sakārtotas saimnieciskās lietas un būs sapratne cik lieli ir citi izdevumu. Tad arī būs skaidrs cik reāli naudas līdzekļi paliek brīvi biroja nomas vajadzībām.
A.Dāle iesaka tomēr balsot par savu ieteikto variantu un tiek nolemts, ka biroja telpa LZS ir nepieciešama un jāatrod dažādi biroju nomas varianti, ievērojot A.Dāles 3, iepriekš minētos biroja veidus.

6.Ģenerālsekretāra pilnvaras.

I.Krīgere min, ka darbībai nepieciešama pilnvara, kura ļautu slēgt darījumus LZS interesēs. Tiek runāts arī par pilnvarām internetbankā, kur pašlaik I.Krīgerei ir tikai pieeja konta izraksta apskatei un rēķinu sagatavošanai. Lai operatīvāk varētu darboties būtu nepieciešama pilna pieeja.
A.Dāle izsaka savu viedokli, ka nekad šī amata pārstāvim nav bijušas pilnvaras veikt maksājumus bankā un parakstīt darījumu līgumus.
Valde nolemj:
I.Krīgerei izsniegt pilnvaru uz kuras pamata var slēgt sadarbības līgumus ar LZS.
Bankā un Valsts kasē atstāt tikai apskates pieeju.

7.Atlases kritēriji Pasaules čempionātam Optimist klasei.

Vēl nav bijis lēmums par atlases kritērijiem uz brīvajām vietām dalībai Pasaules čempionātā Optimist klasei, lai tiktu Latvijas komandā. Sezona ir jau sākusies, bet atlases kritēriji vēl nav. Klubos nav iespējams plānot savu kalendāru nezinot šos atlases kritērijus.
A.Dāle –  sporta komisijā šo jautājumu šodien izdiskutēja un komisija vienojās atbalstīt Ž.Litaunieces priekšlikumu par atlasi –  tiek paņemti 3 labākie sportisti pēc 2014.gada reitinga sacensībām un vēl 2 labākie sportisti pēc 4 sacensībām šogad.
Šī gada reitingā iekļaut ierosinātas 4 sacensības:

 1. sacensības Lietuvā, kuras jau ir notikušas 30.04.-03.05.(tās tiks iekļautas reitingā, ja visi jahtklubi piekritīs šim priekšlikumam, ja nepiekritīs – tās netiks ieskaitītas. Ž.Litauniece sazināsies ar visiem jahtklubiem.)
 2. Usmas sacensības 06.-07.06.,
 3. Kuivižu 13.- 14.06.
 4. Baltic Open – Audā 27.-28.06.

Visām trim sacensībām nepieciešams viens nolikums.
Žaklīna sazinās ar visiem jahtklubiem un ja tie piekrīt – Lietuvas sacensības tiks iekļautas reitingā.
Punktu skaitīšana notiks pēc koeficienta, katrām sacensībām tas ir savs.
S.Backāns lūdz A.Dāli viņam nosūtīt šo informāciju, lai ar to varētu iepazīties.
Notiek balsojums. Valde apstiprina Sporta komisijas lēmumu par principiem kā tiks veidota Latvijas Optimist komanda.(Iepriekš minētā kārtība). Visām 3 sacensībām vienots nolikums.
Balsojums vienbalsīgi par.

8.Latvijas čempionāts.

Vairākums nobalsoja elektroniskajā balsojumā, bet vēl joprojām ne visi. Nav bijis gala paziņojums par elektroniskā balsojuma rezultātiem un nav bijis paziņojums par sacensību norises vietu. Tiesnešu kolēģija jau ir paziņojusi, ka LC notiks Ķīšezerā, bet lēmums vēl nav izsludināts.
S.Backāns atvainojas par to, ka nav veicis balsojumu un apstiprina savu balsojumu ar apstiprinošu balsi – par.
Valdes lēmums: Latvijas Čempionāts notiks Ķīšezerā 

Notiek diskusija par Latvijas Olimpiādi Burtniekos.
Olimpiskā komiteja pārskaita naudu Audai par tiesnešiem. I.Krīgerei jāsazinās ar Audu par procesu.

 

9.Iespējamās ieskaites grupas klasēm Latvijas Kausa sacensībām.

Ģ. Fišera –Blumberga priekšlikums noteikt LZS ieskaites grupas dažādās klasēs Latvijas Kausa sacensībām. Šo vajadzētu ieviest, lai visus LK posmus gala rezultātā varētu vērtēt kopvērtējumā. Pagājušajā gadā Kuivižu kausā nebija B grupas ieskaite un tas vēlāk sarežģīja kopvērtējuma rezultātu aprēķināšanu. Ierosinājums ir LK posmu organizētājiem noteikt sekojošas ieskaites grupas:
Optimist (dzimuši 2000 un jaunāki)
Optimist Meitenes (dzimušas 2000 un jaunākas
Optimist B (dzimuši 2004 un jaunāki)
Laser 4,7 (dzimuši 1998 un jaunāki)
Laser 4,7 Jaunietes (dzimušas 1998 un jaunākas)
Laser R
Laser R Jaunietes
Uz priekšu varbūt ir vērts padomāt par kopēju nolikumu ar kopējām vadlīnijām katram LK posmam. Bet tas priekšdienām.
Valdes vienbalsīgs  lēmums: A.Rozinskopā ar Ģ.Fišeru Blumbergu līdz 20.05. izstrādā vienotu nolikumu  visām klasēm.

10.Citi jautājumi

I.Krīgere runā par treneru atskaitēm, kuras nepieciešamas, lai veiktu darba algu aprēķinu un izmaksu un kuras noteiktas arī treneru līgumos. Ja atskaites un darba žurnāla ieraksti netiek saņemti, tad trenera alga netiek aprēķināta un izmaksāta.
Valde atbalsta priekšlikumu, ka samaksa tiek veikta tikai tad, ja ir atsūtītas visas līgumā minētās atskaites.

Valde vienbalsīgi nobalso par šo priekšlikumu.

I.Krīgere aktualizē LZS mājas lapas jautājumu. Lapa ir novecojusi un nepieciešams to pārveidot, lai varētu normāli ievietot informāciju un lapu lietot. Esošā versija nav paredzēta mobīlajām ierīcēm, ir nepieciešama jauna.
I.Krīgere jautā vai iespējams no budžetā plānotajiem līdzekļiem – neparedzētajiem izdevumiem, segt jaunas mājas lapas izveidi.
A.Dāle neatbilsta pašlaik mājas lapas pārveidi un līdzekļu izlietojumu šādam mērķim.
Valdes locekļi izsaka priekšlikumu strādāt pie sponsoru piesaistes, lai varētu atjaunot mājas lapu.

I.Krīgere uzdod jautājumu kā LZS komunicē pasākumus ar kuriem sadarbojas. Viņa izsaka viedokli, ka uz šādiem pasākumiem LZSam būtu aktīvi jāiesaistās, jāsūta ielūgumi, uzaicinājumi piedalīties citu valstu dalībniekiem un jākomunicē starptautiskajā vidē.
Jānosprauž robežas cik LZS iesaistās, lai tas tiktu darīts kopējas nozares interesēs, ne konkrētu organizāciju interesēs. Visiem jābūt skaidriem kritērijiem.
I.Krīgere nevar atrast visus sadarbības līgumus par sacensībām, kuras tiek organizētas kopā ar LZS.
Valdes locekļi skaidro, ka LZSam nav bijusi pietiekama kapacitāte, lai paši varētu organizēt šādus pasākumus. Nākotnē to vajadzētu mainīt.

I.Krīgere Jautā par principiem kā tiek veidots sacensību kalendārs, kuras sacensības iekļauj un kuras neiekļauj. Tas vairāk domāts par kaimiņvalstīs organizētajām sacensībām.
Valde skaidro, ka līdz šim kalendārā ir sacensības, kuras J.Ailis ir iekļāvis.
Var likt visas tuvākajā reģionā esošās, jo lapā ir iespējams sagrupēt sacensības pēc dažādiem kritērijiem, arī norises vietām.