Valde 05.02.2015 lab

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 1.

2015. gada 5. februārī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās
valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, J. Jēkabsons, O. Rancāns, S. Sīmane, J. Grīslis, G. Šteinerts, L. Āboliņš, J. Vasioleks, R. Vaivods.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Ziņojums par aizvadīto kaitsērfinga semināru 24. janvārī par “Drošību uz ūdens”.
3. Jaunu biedru uzņemšana. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija.
4. LZS 28.02. dibinātās atsevišķās komisijas ziņojums saistībā ar Tiesnešu kolēģiju.
5. Nomināciju un kandidatūru apstiprināšana apbalvojumiem LZS ballē.
6. Kvalifikācijas komisijas BSN nolikuma un vēstuļu apstiprināšana Satiksmes ministrijai un CSDD.
7. Treneru pieņemšana darbā.
8. Kandidatūras apstiprināšana LOV Jaunatnes sastāvam.
9. Par 2015.g. sacensību kalendāru.
10. Par ziedojumu izlietojumu.
11. Par pilnsapulces sasaukšanu un 2015.g. budžetu.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 19. decembra valdes elektroniskā balsojuma protokolu.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

2. Ziņojums par aizvadīto kaitsērfinga semināru 24. janvārī par “Drošību uz ūdens”.

J. Vasioleks un L. Āboliņš no Latvijas Kaitsērfinga asociācijas informē par aizvadīto semināru “Par drošību uz ūdens”. Sakarā ar 3. janvāra traģisko nelaimes gadījumā kaitsērfinga asociācija sadarbībā ar VUGD un Krasta apsardzi apņēmīgi cenšas apzināt nepieciešamos pasākumus, lai turpmāk nepieļautu nelaimes gadījumus un visām iesaistītajām pusēm būtu skaidrs rīcības plāns. Seminārs bija plaši apmeklēts un tā ieraksts būs pieejams internetā. Arī pēc semināra turpināsies darbs ar glābšanas dienestiem un pašvaldībām pasākumu un nepieciešamā glābšanas inventāra nodrošināšanā.
Nolēma.
2.1. Mēneša laikā sagatavot noteikumus (rekomendācijas) burāšanai ekstrēmos apstākļos kaitbordistiem un vindsērfingistiem. Atbildīgie: L. Āboliņš, J. Vasioleks, J. Jēkabsons.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

3. Jaunu biedru uzņemšana. Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija.

Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācijas vadītājs R. Vaivods informē par Platu 25 attīstību. Pērnajā gadā ir iegādātas vairākas jahtas un pašreiz ir jau 12 kvalitatīvas, klases noteikumiem atbilstošas jahtas. 2014. gadā jahtas aktīvi piedalījās sacensībās un tiek plānots noorganizēt Platu kausa izcīņu ar vairākiem posmiem.

Nolēma.
3.1. Uzņemt Latvijas Platu 25 klases jahtu asociāciju par Latvijas Zēģelētāju savienības biedru.
Balsojums. Par – 6. A. Dāle, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

4. LZS 28.02. dibinātās atsevišķās komisijas ziņojums saistībā ar Tiesnešu kolēģiju.

Komisijas loceklis Ģ. Fišers – Blumbergs nolasa komisijas gala ziņojumu. Klātesošie diskutē par komisijas paveikto. Ņemot verā komisijas secinājumus un ieteikumus, ierosina veidot jaunu tiesnesu komisijas nolikumu un apstiprināt to biedru pilnsapulcā, sakārtot dokumentaciju un veidot publisku tiesnešu reģistru.
O. Rancāns atkārtoti uzsver, ka komisijai bija citi uzdevumi sakarā ar M. Kalniņa un V. Romana iesniegumu izvērtēšanu.
Nolēma.
4.1. Darba grupai A. Ašeradena, Ģ. Fišera – Blumberga, A. Rozina un O. Rancāna sastāvā sagatavot Tiesnešu komisijas nolikumu apstiprināšanai biedru pilnsapulcē.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

5. Nomināciju un kandidatūru apstiprināšana apbalvojumiem LZS ballē.

LZS valde lēma par apbalvojumiem LZS ballē, 5. februārī:

Atzinības raksti.
Gada burātājs: Jānis Preiss.
Gada burātāja: Rūta Eistreiķe.
Gada komanda: jahta Guru.
Gada treneris: Žaklīna Litauniece.
Gada notikums: Pasaules un Eiropas čempionāts jauniešiem un bērniem ledusburāšanā.
Mūža ieguldījums: Gunārs Šteinerts.
Mūža ieguldījums: Pēteris Bormanis.
Mūža ieguldījums: Ilmārs Lakšs.

Pateicības.
Par ieguldījumu vindsērfinga attīstībā Latvijā un augstu sportisku sasniegumu veicināšanā šajā sporta veidā: Kārlis Veidemanis.
Par ilggadīgo uzticību Mikro klasei sakarā ar aktīvo sacensību burāšanas gaitu noslēgumu: Jānis Štolcers.
Par pastāvīgu personīgo ieguldījumu Mikro klases attīstībā un atbalstīšanā: Andris Zirdziņš.
Par Engures jahtkluba aktīvu darbību un dinamisku attīstību: Ģirts Fišers – Blumbergs.
Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu LZS kvalifikācijas komisijā: Jons Tamkvaitis.
Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu LZS kvalifikācijas komisijā: Pēteris Bormanis.
Par Latvijas burāšanas sporta popularizēšanu ārvalstīs: Jahta Lettland.

6. Kvalifikācijas komisijas BSN nolikuma un vēstuļu apstiprināšana Satiksmes ministrijai un CSDD.

Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs G. Šteinerts iepazīstina ar komisijas sagatavoto nolikumu par jahtu vadītāju sertifikāciju par BSN. Saskaņā ar MK 619. noteikumiem, sertifikāciju veic LZS. Nolikumā paredzēts apmācību veikt jahtklubos vai mācību kursu vietās, bet eksāmenus veikt kvalifikācijas komisijas nozīmētai komisijai.
A. Rozins pauž tiesnešu kolēģijas uzskatu, ka
• šis nolikums ir būtiski svarīgs, nepieciešams dokuments, kura izstrādē būtu jāpiedalās arī burāšanas sacensību noteikumu pārzinātājiem no visām dalīborganizācijām un struktūrvienībām;
• pieņemot šādu nepilnīgi izstrādātu priekšlikumu, kas paredz atvieglotu BSN mācīšanu un iegūto sināšanu pārbaudi neskaidrā kārtībā, LZS valdei kā nacionālās sporta federācijas valdei būtu jāapzinās, ka līdz ar to tā uzņemas atbildību par daudziem sacensību noteikumus slikti pārzinošiem sportistiem, kā arī negadījumiem, avārijām, dzīvības apdraudējumiem, ko tas var izraisīt.
Lēmums.
6.1. Apstiprināt nolikumu par buru jahtu vadītāju sertifikāciju par Burāšanas sacīkšu noteikumiem. Precizēt 1.pielikumu par nepieciešamajām BSN zināšanām.
Balsojums. Par – 6. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, A. Ašeradens.
Pret – 0. 6.2. Iekļaut LZS KK sastāvā tāljūras jahtu kapteini Valdi Elnioni (pēc Usmas jahtkluba ieteikuma), tāljūras jahtu kapteini Dzintaru Blūmu (pēc Engures jahtkluba ieteikuma) un jahtu kapteini Didzi Zīrapu (pēc Pilsētas jahtkluba ieteikuma). Apstiprināt un iesniegt CSDD līgumu par papildus darbu apmaksu starp CSDD un LZS, kā arī papildināto LZS pārstāvju sarakstu darbam eksaminācijas komisijā sekojošā sastāvā:
Tāljūras jahtu kapteinis Gunārs Šteinerts.
Tāljūras jahtu kapteinis Jānis Grīslis.
Jahtu kapteinis Ilmārs Lakšs.
Tāljūras jahtu kapteinis Romānu Mickēviču.
Tāljūras jahtu kapteinis Rolands Millers.
Jahtu kapteinis Ēvalds Vēvelis.
Tāljūras jahtu kapteinis Valdis Elnionis.
Tāljūras jahtu kapteinis Dzintars Blūms.
Jahtu kapteinis Didzis Zīraps
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0. 3

7. Treneru pieņemšana darbā.

A. Dāle informē par sporta komisija pieņemto lēmumu par 6 treneru pieņemšanu darbā 2015. gadā, pamatojoties uz 2014. gadā sasniegtajiem rezultātiem. No IZM ir piešķirti 32747 Eur, no kuriem 75 % novirzīt pamatdarba apmaksai, 15% piemaksai par labākajiem rezultātiem pēc reitinga un sacensībām, 10% piemaksu klašu izlases treneriem.
Nolēma.
7.1. Pieņemt darbā trenerus 2015. gadā – Ž. Litaunieci, I. Aili, I. Ledaunieci, I. Grīnbergu, J. Jēkabsonu un A. Kraukli. Galīgo apmaksas lielumu apstiprināt pēc ierosinājumiem par piemaksām.
Balsojums. Par – 6. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – Ģ. Fišers – Blumbergs.

8. Kandidatūras apstiprināšana LOV Jaunatnes sastāvam.

A. Dāle informē par sporta komisijas izvirzīto kandidatūru Latvijas olimpiskajā vienībā. Neviens sportists nav sasniedzis normatīvu rezultātus. LOK ir piešķīris iespēju federācijai izvirzīt savu kandidatūru LOV jaunatnes sastāvā.
Nolēma.
8.1. Apstiprināt Ketiju Birzuli LOV jaunatnes sastāvam un papildus pieprasīt LOK sporta medicīnas pakalpojumu sniegšanu vēl 4 sportistiem.
Balsojums. Par – Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

9. Par 2015.g. sacensību kalendāru.

G. Fišers – Blumbergs informē, ka nav noteikta Latvijas čempionāta vieta Optimist un Laser klasē. Ir izvirzītas vairākas kandidatūras – JK Auda, Usmas JK un Kuivižu JK.

Nolēma.
9.1. Apstiprnāt Latvijas atklātā čempionāta rīkošanu no 6. līdz 9. augustam Kuivižu jahtklubam.
Balsojums. Par – 5. A. Dāle, V. Romans, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

10. Par ziedojumu izlietojumu.

Nolēma.
10.1. Nodot ziedojumos saņemtos līdzekļus 2850 Eur apmērā Usmas jahtklubam jahtkluba infrastruktūras uzlabošanai.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.
10.2. Nodot ziedojumos saņemtos līdzekļus 2850 Eur apmērā ceļa izdevumiem treniņnometnei Pilsētas jahtkluba sportistiem.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.
10.3. Nodot ziedojumos saņemtos līdzekļus 285 Eur un mērķziedojumu 1500 Eur apmērā dalībai Pasaules čempionātā Optimist klasē.
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

11. Par pilnsapulces sasaukšanu un 2015.g. budžetu.

Nolēma.
11.1. Sasaukt kārtējo biedru pilnsapulci 20. martā ar sekojošu darba kārtību:

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2014.gadā.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2014. gada budžeta izpildi.
3. Debates.
4. 2014. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
5. 2015. gada budžeta apstiprināšana.
6. Tiesnešu komisijas nolikuma apstiprināšana.
7. Par LZS attīstību.

Balsojums. Par – 7. A. Dāle, V. Romans, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs, Ē. Vēvelis, A. Ašeradens.
Pret – 0.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes vadītājs                                                                                                                                  A. Dāle

Protokolēja                                                                                                                                       J. Ailis