ElektroniskaisBalsojums01/16

 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 01/16

 

2015.gada 6. janvārī

 

Piedalās Valdes locekļi:

Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Ēvalds Vēvelis, Arvils Ašeradens, Jānis Tērauds, Staņislavs Backāns

Elektroniskā balsojuma jautājums

Saņemts priekšlikums slēgt ziedojuma līgumus ar sekojošiem uzņēmumiem :

– SIA MCCANN RIGA, reģ. nr. 50003257541 par summu 3,000 EUR.
– SIA ARDALA, reģ. nr. 42103017747 par summu 3,000 EUR.
– SIA TIMESAVING, reģ. nr. 40003948967 par summu 1,500 EUR.

Finansējums paredzēts burāšanas sporta attīstībai Latvijā, novirzot 5% finansējuma administratīviem izdevumiem.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Ēvalds Vēvelis, Arvils Ašeradens, Jānis Tērauds, Staņislavs Backāns. Pret nav.

 Lēmums. Slēgt ziedojuma līgumus ar sekojošiem uzņēmumiem :

– SIA MCCANN RIGA, reģ. nr. 50003257541 par summu 3,000 EUR.
– SIA ARDALA, reģ. nr. 42103017747 par summu 3,000 EUR.
– SIA TIMESAVING, reģ. nr. 40003948967 par summu 1,500 EUR.

95% ziedojuma novirzīt burāšanas sporta attīstībai Latvijā,  5% ziedojuma atstāt administratīviem izdevumiem.

 

Balsojumu izsludināja A.Dāle,

Protokolēja O. Krūze