Apstiprināts LZS stratēģiskais attīstības plāns Vīzija 2020

2017. gadā LZS Valde, sadarbībā ar aktīvākajiem dalīborganizāciju pārstāvjiem un starptautiskiem burāšanas organizāciju pārstāvjiem, ir izstrādājusi LZS stratēģisko attīstības plānu Vīzija 2020. 2018. gada 5. janvārī šis plāns ir apstiprināts ar Valdes lēmumu un ir uzsākta šī plāna realizācija.Plāna izstrādātāji vienojās par kopīgu izpratni par burāšanas Vīziju, kas raksturo – kas ir burāšana un kāpēc cilvēki ar to nodarbojas vai vēlētos nodarboties: Burāšana

ir dzīvesveids, kurš apvieno tehnoloģijas un dabas spēkus, ļaujot visiem dalībniekiem piedzīvot brīvības sajūtu.Kā viena no centrālajām plāna prioritātēm ir jaunu burātāju piesaistīšana mūsu sporta veidam: Veicināt 20 000 cilvēku iesaistīšanos burāšanas aktivitātēs Latvijā līdz 2020. gada beigām, lai 20% no viņiem kļūtu par jauniem un aktīviem dalībniekiem.

Stratēģiskā attīstības plāna dokumentu var izlasīt ŠEIT  Vīzija 2020