Uzsākts vērienīgs jahtu ostu attīstības projekts

Jahtu ostu attīstības projektu realizē Kurzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions un Igaunijas mazo ostu attīstības centrs sadarbībā ar 19 mazajām ostām Latvijā un Igaunijā. Projekta mērķi ir uzlabot burāšanas infrastruktūtu, izveidot ostu tīklu Latvijā un Igaunijā un vecināt burāšanu Baltijas jūras austrumos. Projekta kopējai budžets paredzēts nepilni 11 miljoni EUR.

No kopējām paredzētajām izmaksām vislielākā daļa tiks novirzīta ostu aizsardzībai no viļniem, ostu padziļināšanai, burātāju servisa uzlabošanai un papildināšanai, kā arī papildus jahtu stāvvietu ierīkošanai. Tāpat, tiks arī finansēta navigācijas drošības uzlabošana un tīras vides nodrošināšana.

Savukārt burātāju piesaiste reģionam paredzēta gandrīz no visiem Baltijas jūras reģioniem – Somijas, Zviedrijas, Polijas un Vācijas. Uzstādītie mērķi paredz palielināt uzņemto jahtu skaitu projektā iesaistītajās ostās no 6420 jahtām 2014. gadā līdz 15 000 jahtām 2023. gadā.

Papildus informācija par projektu pieejama ŠEIT: