LZS Kopsapulce un Valdes sēde

Tēma Pasākumi Latvijā | 0

Saskaņā ar 2017. gada 8. februāra Valdes lēmumu, Latvijas Zēģelētāju savienības kopsapulce notiks šī gada 9. martā pl. 18.00 Rīgā, Grostonas ielā 6b, LSFP sapulču telpā 4. stāvā.Darba kārtība:

  1. Gada pārskata un Valdes ziņojuma izskatīšana
  2. 2017. gada budžeta izskatīšana
  3. Statūtu labojumu izskatīšana
  4. Biedru naudas apmēra noteikšana
  5. Dažādi

Saskaņā ar statūtu punktu 7.2. pilnvaras ir nepieciešamas tikai tiem dalīborganizāciju pārstāvjiem, kuru tiesības pārstāvēt biedrību NAV reģistrētas UR. 7.2. ‘Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LZS biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra biedra viens pārstāvis, kura tiesības pārstāvēt biedru ir reģistrētas Uzņēmumu reģistrā vai noformētas ar pilnvaru. ‘
Sagatavotais Gada pārskata projekts tika izsūtīts visu dalīborganizāciju pārstāvjiem. Valdē tas tiks izskatīts šī gada 24. februārī, kad notiks LZS Valdes sēde pl. 15.00 Grostonas ielā 6b, LSFP sapulču telpā ar sekojošu darba kārtību:

  1. 2016. Gada pārskata izskatīšana
  2. Statūtu labojumu priekšlikumu izskatīšana
  3. Tiesnešu Kolēģijas nolikuma izskatīšana
  4. Attīstības stratēģijas darba plāna apspriešana
  5. Citi jautājumi

Ja vēlaties apmeklēt Valdes sēdi, tad lūdzu iepriekš pieteikties, elektroniski nosūtot informāciju par dalību uz ģenerālsekretāra e-pastu.