LZS Tiesnešu kolēģija
BURĀŠANAS SPORTA TIESNEŠU SARAKSTS
Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Aile Ināra
Ailis Juris
Bērziņš Ģirts
Bērziņs Andrejs
Bormanis Pēteris
Fišers-Blumbergs Ģirts
Kalniņš Mārcis
Kanskis Eižens
Plāte Armands
Rancāns Ojārs
Rozins Alberts
Tamkvaitis Jons
Rožkalns Juris
Krauklis Arnis

Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Graudums Modris
Mickevičs Romāns
Romans Valters
Alviķis Valdis

Nacionālās kategorijas burāšanas sporta sekretāri

Grauduma Iveta
Kurpniece Dace
Jēkabsone Madara

Burāšanas sporta tiesnieši

Birzulis Māris
Dzenis Kristaps
Fišers-Blumbergs Toms
Kanska Kristīne
Kļaviņš Valdis
Liepiņš Ričards
Mačukāns Normunds
Močāns Kristaps
Plūme Raitis
Rozins Leonids
Valdmanis Kaspars
Jēkabsons Toms
Jēkabsons Juris
Pelns Aigars
Škutāns Raitis
Minkevičš Māris
Dreimanis Juris
Hazovs Mihails
Jēkabsons Jānis
Rupenheite Agnese
Daude Iveta

LZS Tiesnešu kolēģijas pārvalde

Rozins Alberts (priekšsēdētājs)
Fišers-Blumbergs Ģirts
Bormanis Pēteris
Bērziņš Artūrs

Tiesneši- jahtu apmērītāji Platu 25 klasei

Fišers-Blumbergs Toms
Graudums Modris
Jevharitskis Aleksejs

Dokumenti

1. Tiesnešu kolēģijas protokolus meklē šeit: http://www.sailinglatvia.lv/index.php/valdes-sedes/

2. Tiesnešu kolēģijas nolikums: TK_Nolikums

3. Personas datu apstrādes pārzinis ir Tiesnešu kolēģijas valde. Personas dati tiks
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Datu subjektam ir tiesības labot nekorektus personas datus.
Personas datu apstrādes mērķis ir burāšanas sporta tiesnešu anketēšanas process.

Tiesnešu kolēģijas anketa: Burasanas_Sporta_Tiesnesu_anketa_Feb_2021

4. Apmācību tests, lai pārbaudītu burāšanas sacensību noteikumu zināšanas: ŠEIT

 

LAT LYS Handikapu sistēma pieejama ŠEIT

Tāljūras burāšanas kongresa (Offshore Racing Congress) handikapa sistēma ORC 2021 pieejama ORC_LV_21

Rīkojumi

TKV_Riik_01_2021.02.15-4

Disciplinārlietas
  1. DK_1_15.03.2021

Pielikums 1a

Pielikums 2a

Pielikums 2b

Pielikums 3a

2. DK_2_19.03.2021

Pielikums_1