LZS Tiesnešu kolēģija
BURĀŠANAS SPORTA TIESNEŠU SARAKSTS
Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Aile Ināra
Ailis Juris
Bērziņš Ģirts
Bērziņs Andrejs
Bormanis Pēteris
Fišers-Blumbergs Ģirts
Kalniņš Mārcis
Kanskis Eižens
Plāte Armands
Rancāns Ojārs
Rozins Alberts
Tamkvaitis Jons
Rožkalns Juris

Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Graudums Modris
Krauklis Arnis
Mickevičs Romāns
Romans Valters
Alviķis Valdis

Nacionālās kategorijas burāšanas sporta sekretāri

Grauduma Iveta
Kurpniece Dace

Burāšanas sporta tiesnieši

Birzulis Māris
Dzenis Kristaps
Fišers-Blumbergs Toms
Kanska Kristīne
Kļaviņš Valdis
Liepiņš Ričards
Mačukāns Normunds
Močāns Kristaps
Plūme Raitis
Rozins Leonids
Valdmanis Kaspars
Jēkabsons Toms
Jēkabsons Juris
Pelns Aigars
Škutāns Raitis
Minkevičš Māris
Dreimanis Juris
Jēkabsone Madara
Hazovs Mihails
Jēkabsons Jānis
Rupenheite Agnese
Daude Iveta

LZS Tiesnešu kolēģijas pārvalde

Bērziņs Andrejs (priekšsēdētājs)
Fišers-Blumbergs Ģirts
Mickevičs Romāns
Rancāns Ojārs

Tiesneši- jahtu apmērītāji Platu 25 klasei.

Fišers-Blumbergs Toms
Graudums Modris
Jevharitskis Aleksejs

Tiesnešu kolēģijas nolikums apstiprināts LZS Valdē 24.02.2017. TK Nolikums Apstiprinats
Tiesnešu kategoriju piešķiršanas nolikums Tiesnešu Kategorijas-TK

 

Burāšanas sacensību noteikumi:

Burāšanas Sacensību Noteikumi latviešu valodā pieejami drukātā formātā veikalā Laivu Lietas, Rīgā, Ventspils ielā 50.

World Sailing RRS 2017-2020 WorldSailingRRS20172020-[20946]

BSN regulu 5. pielikums latviešu valodā par derībām un korupciju.Pielikums-5-lv

Informācija par antidopinga pasākumiem:

Saite uz Aizliegto vielu un metožu sarakstu: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

Saite uz nacionālās antidopinga organizācijas mājas lapu: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/

Apelācijas atbilstīgi BSN 70. punktam un BSN pielikumam R iesniedzamas LZS, nosūtot drukātus dokumentus uz LZS juridisko adresi. Elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz LZS kontaktinformācijas e-pastu: vita.matise@sailinglatvia.lv