Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) ir Latvijas nacionālā burāšanas autoritāte.

Latvijas Zēģelētāju savienība ir dibināta 1926. gadā, un šobrīd tā apvieno 26 ar burāšanu saistītas dalīborganizācijas (11 asociācijas, 11 jahtklubus un četras cita veida organizācijas).

Latvijas Zēģelētāju savienības mērķis ir koordinēt burāšanas sportu Latvijā un veicināt tā attīstību. Latvijas Zēģelētāju savienības vīzija – burāšana – veselīgs, godīgs, azartisks, inovatīvs un videi draudzīgs sporta un atpūtas veids, kas vieno, attīsta un pilnveido.

Latvijas Zēģelētāju savienības statūti (2017. gada 9. marta redakcija):  Statūti

 

Saskaņā ar LZS valdes lēmumu, lai iestātos Latvijas Zēģelētāju savienībā, ir jāiesniedz aizpildīta veidlapa Pieteikuma forma LZS un sekojoši dokumenti:

  • Biedrības statūtu kopija;
  • Reģistrācijas apliecības kopija;
  • Jahtkluba (asociācijas) biedru saraksts;
  • jahtkluba (asociācijas) jahtu saraksts;
  • iesniegums.