Latvijas Zēģelētāju savienības augstākā lēmējinstitūcija ir Latvijas Zēģelētāju savienības biedru pilnsapulce, un tā tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Savukārt Latvijas Zēģelētāju savienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja, un 7 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir LZS prezidents. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības.

LZS Valdes Reglaments:   LZS valdes reglaments 2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes locekļi:

 

Prezidents Leonīds Loginovs t.29252080 leo@kurlands.lv
Viceprezidents Normans Penke
t.28347781
normans.penke@sailinglatvia.lv
Valdes loceklis Inga Jākobsone

t.29421995

inga.jakobsone@latnet.lv
Valdes loceklis Kristīne Kanska

t.29247411

kanska1409@googlemail.com
Valdes loceklis Rihards Vaivods  rihardsv@inbox.lv
Valdes loceklis Māris Birzulis
t. 29239298
maris.birzulis@burusports.lv
Valdes loceklis Valters Romans
t.29235659
valters@laivulietas.lv
Valdes loceklis Juris Rožkalns
t. 29232785
juris.rozkalns@gmail.com

 

Latvijas Zēģelētāju savienības Goda prezidents – Māris Gailis

Latvijas Zēģelētāju savienības valde ievēlēta 2020. gada 12. martā uz 4 gadiem.

Saskaņā ar Latvijas Zēģelētāju savienības statūtiem paraksta tiesības ir LZS prezidentam un valdes priekšsēdētāja vietniekam atsevišķi un pārējiem valdes locekļiem kopā.