2011.g. pilnsapulce

Tēma Kopsapulču protokoli | 0

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība” pilnsapulces protokols N1. 2011. gada 18. martā Rīgā, Andrejsalā. Sēdes vadītājs: A. Dāle Protokolē: J. Ailis Piedalās: Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji: A. Rozins, N. Mačukāns, G. Šteinerts, O. Rancāns, U. Kalmanis, Ē. Vēvelis, Z. Antapsons, A. Civjans, M. … Vairāk

X