Izsludināta Valdes sēde 25.05.

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.5. punktu tiek sasaukta Valdes sēde 25.05.20. plkst.15.00 Rīgas Brīvostas telpās, Kalpaka bulvārī 12. Valdes sēdes dienas kārtība: Administratīvās struktūras vienību vadītāju ievēlēšana. Komisiju izveidošana. Dalīborganizāciju, kuras nav nomaksājušas biedru naudu, jautājumu izskatīšana. Dažādi.

Burāšanas attīstības programmas prezentācija

20.maijā 18.00 Rīgas brīvostas pārvaldes Lielajā zālē. Burāšanas attīstības programmas un World Sailing nacionālās akreditācijas nosacījumu prezentācija. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pie LZS ģenerālsekretāres: vita.matise@sailinglatvia.lv Dalībnieku skaits ierobežots, saskaņā ar valstī noteiktajiem fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija.  

Pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas MK 2020.gada 12. marta rīkojumā Nr 103 “ Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, ir atļauts organizēt sporta treniņus (nodarbības) stingri ievērojot noteikumus. Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) nosaka sekojošas vadlīnijas sporta burāšanas treniņu organizēšanai LZS dalīborganizācijās ārtelpu sporta … Vairāk

Ārkārtas kopsapulce 30.aprīlis 2020.g.

Ārkārtas biedru kopsapulces PROTOKOLS nr. 2020 -2. Rīgā, 2020.gada 30.aprīlī   Biedrības “Latvijas Zeģelētāju savienības”, turpmāk šī protokola tekstā saukta “LZS”, ir biedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Biedrību un nodibinājumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 50008003331, juridiskā adrese: Grostonas … Vairāk

Ansim Dālem piešķirts Goda prezidenta tituls.

30.aprīļa ārkārtas biedru kopsapulce par ieguldījumu burāšanas attīstībā apstiprināja Goda prezidenta titula piešķiršanu Ansim Dālem. Trīs olimpiskos ciklus, būdams prezidenta amatā Ansis Dāle pašaizliedzīgi rūpējies par burāšanas attīstību, gan meklējot labāko risinājumu sporta attīstībai, gan ievērojami palielinot LZS budžetu, gan … Vairāk

LZS ārkārtas kopsapulce 30.04.2020. plkst.17.00.

Tiek izsludinata LZS ārkārtas kopsapulce 30.04.2020. plkst. 17.00. Ārkārtas kopsapulces darba kārtība: 1. 2020.g. Budžeta apstiprināšana. 2. Revīzijas komisijas apstiprināšana. 3. Administratīvo struktūrvienību apstiprināšana. 4. LZS Goda prezidenta nosaukuma piešķiršana A.Dālem. Sapulce notiks elektroniski. Dokumenti dalīborganizācijām nosūtīti e-pastos. Pielikumā Tieslietu … Vairāk

Aicinām interesentus pieteikties DNSS projekta 3.kārtas vietas nodrošināšanai.

2020.g. burāšanas sezonā notiks Olimpiskās solidaritātes programmas burāšanas sporta attīstības projekta praktiskās nodarbības LZS treneriem sadarbībā ar World Sailing projekta mentoru Timu Krosu (Tim Cross). Un svinīgā pasākumā – World Sailing burāšanas apmācību programmas akreditācijas pasniegšana Latvijas Zēģelētāju savienībai. Lai … Vairāk

Valdes sēdes protokols Nr. 10/20.9.apr.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 9.04.2020. Valdes sēdes protokols Nr. 10/20.9.apr. Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 9.aprīlī Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, plkst. 17.00. Valdes sēdi ir sasaucis LZS valdes priekšsēdētājs Leonīds … Vairāk

X