Eiropas kontinenta kvalifikācijas sacensības – izšķirošā regate Latvijas olimpiskajai ceļazīmei burāšanā

17.aprīlī ar inventāra pārbaudēm un oficiālo treniņbraucienu sākušās noslēdzošās atlases sacensības Eiropas kontinentam par atlikušajām olimpiskajām ceļazīmēm uz Tokiju. Par ceļazīmi Latvijai cīnīsies mūsu Laser Radial meitenes Estere Kumpiņa un Agija Ēlerte. Laser Radial klasē atlikušās divas ceļazīmes sadalīs Bulgārija, … Vairāk

Valdes sēdes protokols Nr. 7/21, 8.aprīlis.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 8.04.2021. Valdes sēdes protokols Nr. 7/21. Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek attālināti pulksten 18:30. Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs. Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, … Vairāk

Sporta komisijas sastāvs, Valdes sēdes protokols Nr. 6/21, 19.marts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēdes protokols 6/21, 19.marts 2021. gada 19. martā Piedalās prezidents Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns. Balsojuma jautājums: Apstiprināt Sporta komisijas personālsastāvu balstoties uz Sporta komisijas vadītāja … Vairāk

Sporta komisijas sēde 26.martā

Attālinātā Sporta komisijas oficiālā darba sēde tiek sasaukta šo piektdien, 26.martā pulkstens 16:00 attālināti MS Teams platformā. Dienaskārtības projekts: 1. Par pieejamā finansējuma daīšanas principu šim finanšu gadam. Priekšlikums balsojumam : saglabāt iepriekšējā gada praksi – 50%(dēli):50%(laivas) 2. Par atbalstu Laser … Vairāk

Valdes sēdes protokols Nr. 6/21, 19.marts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 19.03.2021. Valdes sēdes protokols Nr. 6/21.   Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L.Loginovs pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7. izsludina Valdes lēmuma projektu izskatīšanu attālināti, valdes sēde notiek 2021. gada 19.martā attālināti.   Sēdes … Vairāk

X