Izsludināta valdes sēde 15/20.25.augusts

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.5 punktu, LZS prezidents Leonīds Loginovs sasauc Valdes sēdi 25.augustā plkst.17.00, Rīgas Brīvostas telpās Kalpaka bulv.12.

Dienas kārtība:

1.Apstiprināt TK pārvaldes locekļus četru cilvēku sastāvā.

2.Apstiprināt TK pārvaldes priekšsēdētāju.

3.Biedrības “Sporta klubs Prestol”iesnieguma izskatīšana.

4.Biedrības “Latvijas Raceoard Asociācija” iesnieguma izskatīšana.

5.Dažādi.