Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija.  

Pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas MK 2020.gada 12. marta rīkojumā Nr 103 “ Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, ir atļauts organizēt sporta treniņus (nodarbības) stingri ievērojot noteikumus.

Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) nosaka sekojošas vadlīnijas sporta burāšanas treniņu organizēšanai LZS dalīborganizācijās ārtelpu sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā. LZS_C19_rekomend_DO_12052020
Šis dokuments, ir kā papildinājums atbilstoši Izglītības un Zinātnes ministrijas izdotajām rekomedācijām –  Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija.