LZS ārkārtas kopsapulce 30.04.2020. plkst.17.00.

Tiek izsludinata LZS ārkārtas kopsapulce 30.04.2020. plkst. 17.00.

Ārkārtas kopsapulces darba kārtība:

1. 2020.g. Budžeta apstiprināšana.
2. Revīzijas komisijas apstiprināšana.
3. Administratīvo struktūrvienību apstiprināšana.

4. LZS Goda prezidenta nosaukuma piešķiršana A.Dālem.

Sapulce notiks elektroniski. Dokumenti dalīborganizācijām nosūtīti e-pastos.

Pielikumā Tieslietu ministrijas sagatavota informācija par biedrību biedru sapulču rīkošanas un balsošanas iespējām elektroniski, kas izriet no pašreizējā regulējuma.  TM skaidrojums – Biedrību biedru sapulces elektroniski