Latvijas burāšanas sporta attīsības projekta (DNSS) otrā kārta noslēgusies.

No 13.02 – 20.02.2020 norisinājās SOK Olimpiskās Solidaritātes programmas Latvijas burāšanas sporta attīsības projekta otrā kārta. World Sailing eksperta Tima Krosa (Tim Cross) un Sailing Latvija projekta vadītājas Ingas Jākobsones vadībā, Latvijas Burāšanas sporta attīstības programmas vadītāji – Ināra Aile, Jānis Jēkabsons, Jānis Preiss, Kristaps Močāns, Raitis Škutāns un Dāvis Andersons intensīvi turpināja pirmajā kārtā iesākto darbu pie nacionālo klubu akreditācijas dokumentu izstrādes, burāšanas treneru sertifikācijas un apmācības līmeņu sistēmas izstrādes.
Sakārtota burāšanas sporta vide pavērs mums iespēju paaugstināt burāšanas sporta kopējo kvalitāti burāšanas klubos, visos burātāju apmācības līmeņos gan treneriem, gan sportistiem, kā arī palīdz ieviest labās prakses piemērus burāšanas apmācības procesā interaktīvajāsnodarbībās.

Tims Kross un Latvijas Burāšanas sporta attīstības programmas vadītāji īpašu uzmanību izstrādātajos dokumentos pievērš burāšanā aktuālajiem drošības jautājumiem, tādējādi ir nosprausti konkrēti Sailing Latvia uzdevumi, kas ir jāpaveic tuvākajā laikā, lai drošības pasākumi tiktu ieviesti praksē. Tāpat, programmas vadītāji ir izstrādājuši Sailing Latvia Bērnu aizsardzības noteikumu vadlīnijas burāšanas klubos, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, balstoties uz
UNICEF, World Sailing norādījumiem un nacionālo likumdošanu. Šīs projekta kārtas ietvaros, nacionālās programmas vadītāji ir piekrituši World Sailing uzaicinājumam kļūt par vienu no pirmajām akreditētajām valstīm, kas ietver savā programmā World Sailing izstrādātās jaunās Dabas aizsardzības un ilgtspējas vadlīnijas un šo resursu adaptāciju nacionālajām vajadzībām.
Astoņas intensīvas darba dienas ir aizritējušas ļoti pozitīvā un konstruktīvā gaisotnē visiem programmas vadītājiem spraigās diskusijās, praktiskā apmācībā, apliecinot, ka mūsu burāšanas sporta kvalitatīva nākotne un izaugsme ir tikai mūsu pašu rokās.
Iezīmējot programmas turpmāko darba kārtību:
24.04.2020 ir paredzēta burāšanas attīstības programmas un World Sailing nacionālās areditācijas nosacījumu prezentācija klubiem (vada: Nacionālās burāšanas sporta attīstības programmas vadītāji);
02.05.2020 seminārs treneriem un sportistiem par BSN, kā arī sīkāki skaidrojumi par procedūrām sacensībās (vada starptautiskais burāšanas tiesnesis Andrus Poksi)
03.05.2020 seminārs sacensību organizatoriem un tiesnešiem (vada starptautiskais burāšanas tiesnesis Andrus Poksi)
05.05 – 15.05.2020 SOK Olimpiskās Solidaritātes programmas Latvijas burāšanas sporta attīsības projekta trešā kārta.

Tekstu sagatavoja Inga Jakobsone.