17. decembrī LZS un Jauniešu Burāšanas kluba “Jūrmala” trenere Ināra Aile

piedalījās Latvijas Antidopinga Biroja rīkotajā diskusijā par antidopinga jautājumiem

un aktualitātēm antidopinga jomā. Diskusijas, kas bija
ļoti saistoša un informatīva, laikā, dalībnieki tika iepzīstināti ar jaunāko
informāciju antidopinga jomā Latvijā un pasaulē. Lielākais uzsvars  likts uz
nepieciešamo sporta speciālistu un federāciju sadarbību ar Antidopinga Biroju,
lai sekmētu spotistu un viņu vecāku izglītošanu antidopinga jomā. Sevišķi tas
attiecas uz jaunākā vecuma sportistiem, lai audzinātu godīgu attieksmi pret
sportu un atbildību lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz savu veselību.
Biroja mājaslapā https://antidopings.gov.lv/news ir pieejama informācija par
jauno Aizliegto vielu un metožu sarakstu 2020.gadam.

Pēc diskusijas sekos izglītojošs darbs Jauniešu Burāšanas klubā “Jūrmala”.