Valde 4-17

Protokols 4-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 26.04.2017.

Valdemāra iela 22-20, Rīga, plkst. 16.30

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Valdis Vancovics, Rihards Vaivods, Valters Romans,
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Iesniegumu izskatīšana
2. MK noteikumu labojumi
3. Attīstības plāns
4. Citi jautājumi

1. Iesniegumu izskatīšana

O. Krūze informē par saņemto Mikro klases iesniegumu ar lūgumu maksāt starptautisko klases dalības maksu līdzīgi kā tas tiek darīts ar citu klašu maksājumiem. A. Dāle informē, ka LZS apmaksā tikai bērnu un stratēģisko klašu dalības maksājumus starptautiskajās institūcijās. Tiek piedāvāts noraidīt priekšlikumu un sagatavot atteikuma atbildi.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans ; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Noraidīt Mikro klases lūgumu un sagatavot atteikuma vēstuli.

2. MK noteikumu labojumi

O. Krūze informē par sagatavotajiem un iepriekš izsūtītajiem MK noteikumu labojumiem. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu’. Pēc būtības, rezultativitātes kritēriji ir papildināti ar kontrolnormatīviem visās vecuma grupās. Valdes locekļiem komentāru nav un tiek piedāvāts apstiprināt sagatavoto MK noteikumu labojumu
priekšlikumu.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, V. Vancovics, J. Grīslis, V. Romans ; Pret – nav;Atturas – nav.
Lēmums. Apstiprināt sagatavoti MK noteikumu labojumu priekšlikumu.

3. Attīstības plāns

O.Krūze informē, ka par izsūtīto ‘LZS vīzijas un darbības virzienu’ attīstības plānu komentāri no valdes locekļiem nav saņemti. A. Dāle informē par vēlmi sagatavoto dokumentu pārrunāt ar konsultantu no Lielbritānijas, kurš ir bijis cieši iesaistīts līdzīgu attīstības plānu sagatavošanā vairākās valstīs. R. Vaivods norāda uz nepieciešamību pēc iespējas ātrāk  ķerties klāt darbu darīšanai nevis turpināt plānu izstrādi. V. Vancovics norāda uz pašu kompetenci bet neizslēdz konsultanta piesaisti jautājumos, kuros pašu kompetence nebūtu  pietiekama.

4. Citi jautājumi

Klātesošie norāda uz zemo Valdes locekļu aktivitāti, tiek atgādināts, ka kvoruma trūkuma dēļ sēde netika noturēta jau iepriekšējā nedēļa. Tiek uzdots O. Krūzem apkopot Valdes locekļu dalību sēdēs.

Tiek piedāvāts turpināt darbu ar sekojošu kalendāru:
10. maijs pl. 16.00 – Valdes sēde
10. maijs pl. 18.00 – Tiesnešu kolēģijas sēde
11. maijs pl. 16.00 – Sporta komisija

Sēde slēgta 18.30