Valde 14-16

Protokols 14-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 07.12.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 16.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs, Valdis Vancovics, Valters Romans, Jānis Preiss
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Dalīborganizāciju pārstāvji: A. Buls (Stirnu raga jahtklubs), M. Birzulis (Klubs 360)
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Iesniegumu izskatīšana
• Jahtkluba Auda iesniegums par atzinumu
• A. Bula iesniegums par atbalsta vēstuli
2. Latvijas Čempionāta 2017 pieteikumu izskatīšana un rīkotāja noteikšana
3. Ģenerālsekretāra atskaite par 2016. gada budžeta plānu
4. Informācija no novembra komisiju darba
5. Informācija par papildināto kalendāru
6. Dažādi

1. Iesniegumu izskatīšana

Valde saņēmusi Jahtkluba Auda iesniegumu par atzinuma sniegšanu. Lai izskatītu jautājumu pēc būtības, tika izveidota atsevišķa komisija šādā sastāvā: V. Vancovičs, V. Romans, R. Vaivods, O. Krūze. Komisijas atzinums – Jahtklubs Auda ir piemērots Pasaules vai Eiropas čempionātu to posmu, kausa izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai.
Kontekstā ar iesniegumu un tā mērķi – saņemt Nacionālās burāšanas sporta bāzes statusu, A. Dāle iesaka jahtklubam aktualizēt jauniešu treniņu darbu.

Priekšlikums sniegt jahtklubam Auda atzinumu par atbilstību Pasaules vai Eiropas čempionātu to posmu, kausa izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai.

Balsojums: Par – 6; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums. Sniegt jahtklubam Auda atzinumu par atbilstību Pasaules vai Eiropas čempionātu to posmu, kausa izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai.

O. Krūze iepazīstina ar A. Bula iesniegumu ar lūgumu sniegt atbalsta vēstuli Rīgas Domei saistībā ar zemes nomas līgumu, kurš nepieciešams Rīgas Sporta Burāšanas centra (RSBC) attīstībai.
Valde diskutē par Burāšanas centra statusu – centru apsaimnieko Latvian Sailing Team, kurš pašlaik nav LZS biedrs. A. Buls tiek aicināts RSBC iestāties LZS. Tāpat, tiek diskutēts par Latvian Siling Team (LST) nosaukuma autortiesībām, uz ko A. Buls norāda, ka LST nepretendē uz nosaukuma autortiesībām – tikai uz grafisko LST dizainu.
Diskutējot par atbalsta vēstules saturu, tiek piedāvāts LST nomainīt uz RSBC.
Tiek piedāvāts balsot par atbalsta vēstules sniegšanu labotajā redakcijā.

Balsojums: Par – 4; Pret – nav; Atturas – 2.
Lēmums. Sniegt A. Bulam atbalsta vēstuli Rīgas Domei par zemes nomas līguma slēgšanu RSBC vajadzībām.

2. Latvijas Čempionāta 2017 pieteikumu izskatīšana un rīkotāja noteikšana

Saņemti sekojoši pieteikumi LČ rīkošanai:

Pieteikums Akvatorija Budžets LZS līdzfinansējums Klases/datumi
Jahtklubs Auda RJL 5000 1700 O, 4.7, R, S, 293 /
LVA Liepāja/Karosta 3700 2550 O, 4.7, R, S, 29, 293 / 17-20 aug
Klubs 360 Ķīšezers 9768 1700 O, 4.7, R, S, 29, 293 / 10-12 aug
Pilsētas jahtklubs Daugava 5200 1500 O, 4.7, R, S, 293

Valde diskutē par iesniegumu priekšrocībām. Kluba 360 pieteikumam ir vairākas priekšrocības attiecībā pret citiem iesniegumiem – gan akvatorija, gan budžets.
Tiek balsots par iesniegumiem to iesūtīšanas kārtībā:
Par Jahtklubu Auda – 1; Par LVA – 1; Par Klubu 360 – 4; Pilsētas jahtklubs – 0

Lēmums. Apstiprināt Klubu 360 par Latvijas Čempionāta burāšanā Optimist, Laser, 29er, un BIC Techno klasēs 2017.

Tiek diskutēts par čempionāta norises laiku. M. Birzulis piedāvā 10-12 (13) augustu. Tiek norādīts, ka šajos datumos notiek Laser junioru čempionāts Beļģijā. Arī nākamajās nedēļas nogalēs ir pasākumi, kuru dalībnieki pārklājas ar LČ. Tiek ieteikts apzināt Laser klases burātājus, kuri plāno piedalīties sacensībās Beļģijā. Par datumu varētu vienoties nākamās nedēļas Sporta komisijā.

3. Ģenerālsekretāra atskaite par 2016. gada budžeta plānu

O. Krūze informē par budžeta ieņēmumu un izdevumu stāvokli uz 2016. gada novembri.
Tiek prognozēts, ka budžets tiks izpildīts saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu. Atsevišķās pozīcijās ir ievērojami palielinājušies ieņēmumi, bet tas pārsvarā saistīts ar mērķfinansējumu, kurš ir novirzīts attiecīgajam mērķim. Stipri atpaliek vispārējie ziedojumi bet situācija varētu mainīties uz pašām gada beigām.

4. – 6. Jautājumi netiek skatīti.
Sēde slēgta pl. 18.00