2008.g. valdes protokoli

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 27/11/08

 

2008. gada 27. novembrī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Staņislavs Backāns
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Valters Romans
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji

Valdis Alviķis
Kristaps Dzenis
Guntars Eistreiķis
Alberts Rozins

 

Darba kārtība:

1) Iepriekšējo protokolu apstiprināšana
2) Prezidenta ziņojums
3) Izpilddirektora ziņojums par LZS saistībām
4) Ieriekšējo valdes lēmumu izpilde
5) 2009. gada kalendāra apstiprināšana
6) Tiesnešu kolēģijas nolikuma un sastāva izmaiņas
7) Statūtu grozījumi
8) Dažādi

1. Iepriekšējo protokola apstiprināšana.

Šķirojot pārņemtos dokumentus ir atrasts 17. septembra valdes sēdes protokols. Diemžēl elektroniskā veidā Ilze Prūse to tā arī nav atsūtījusi, Tapēc valdes locekļiem ir bijusi liegta iespēja ar to kārtīgi iepazīties.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 6. novembra valdes sēdes protokolu.

Lēmums Nr 2

Atlikt 17. septembra valdes sēdes protokola apstiprināšanu uz nākamo valdes sēdi

Lēmums Nr 3

Ja nepieciešams noskanēt 17. septembra sēdes protokolu lai varētu izsūtīt valdes locekļiem pirms nākamās valdes sēdes

2. Prezidenta ziņojums

LZS Prezidents Ansis Dāle nav ieradies uz sēdi.

3. Izpilddirektora ziņojums par LZS saistībām.

Izpilddirektors Mārcis Kalniņš ziņo, ka no iepriekšējās valdes saņemtos rēķinus par apliecību izgatavošanu un konferenču zāles nomu ir apmaksājis.
Citi tekošie rēķini tiks apmaksāti un nekādu parādu šobrīd nav.
Ir panākta vienošanās ar grāmatvedības sia GVK par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu uz līdzīgiem noteikumiem kā ar iepriekšējām firmām.

Lēmums Nr 4

Valde pilnvaro izpilddirektoru Mārci Kalniņu slēgt līgumu ar sia GVK par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu nosakot mēneša maksu 100 latu apmērā un 200 latu par 2008. gada pārskatu.

4. Iepriekšējo valdes lēmumu izpilde.

Mārcis Kalniņš ziņo, ka ir pārņemtas lietas no Ilzes Prūses, pārreģistrētas paraksttiesības bankās un kvalifikācijas komisijai izveidots speciāls konts Swedbankā. Ir pārņemta mājaslapas administrēšana. Ilgonim Balodim nav izsniegts valdes pilnvarojuma rakstisks apstiprinājums.
Mārcis Kalniņš informē, ka ir bijis Sporta pārvaldē un noskaidrojis kāda summa īsti un par kādām sacensībām pienākas LZS un kā šo summu iespējams apgūt atbilstoši 17. septembra valdes sēdē pieņemtajam lēmumam.

Lēmums Nr 5

Lūgt Sporta pārvaldei izmainīt sākotnējo tāmi atbilstoši 17. septembra valdes lēmumam un pieprasīt atlikušo naudu.

5. 2009. gada kalendāra apstiprināšana.

Vēl nav saņemta informācija no visām dalīborganizācijām par plānotajām regatēm, tapēc apstiprināt var
tikai galvenās 2009. gada regates.

Lēmums Nr 6

Eiropas kausa posms Micro klasē notiks no 28. līdz 31. maijam
Latvijas čempionāts Mikro klasē notiks no 20. līdz 21. jūnijam, ja nebūs apmierinošs piedāvājums no kāda jūras jahtkluba, čempionāts tiks apvienots ar Eiropas etapu Mikro klasē.
Latvijas jaunatnes olimpiāde notiks no 26. līdz 28. jūnijam
Latvijas jūrasburāšanas čempionāts notiks no 1. līdz 5. jūlijam un līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus par organizēšanu
Rīgas čempionāts notiks no 8. līdz 9. augustam
Roņu pirts regate notiks no 13. līdz 16. augustam
Latvijas čempionāts jauniešiem notiks no 14. līdz 16. augustam
Rīgas jūrasburāšanas čempionāts notiks no 22. līdz 23. augustam Rīgas līcī un Daugavā. Organizē Rīgas dome, Jahtklubs “Auda”.
Latvijas čempionāts Q25 klasē notiks no 19. līdz 20. septembrim

6. Tiesnešu kolēģijas nolikuma un sastāva izmaiņas.

Alberts Rozins prezentē jauno tiesnešu kolēģijas nolikumu.

Lēmums Nr 7

Apstiprināt tiesnešu kolēģijas nolikumu
Uz nākamo valdes sēdi sagatavot tiesnešu sarkastu apstiprināšanai.

7. Statūtu grozījumi.

Mārcis Kalniņš informē par darba grupas darbu statūtu grozījumu sagatavošanā. Darba grupa šobrīd izstrādā priekšlikumus, izsūta viens otram un, kad būs apkopoti konkrēti priekšlikumi, sanāks uz darba grupas sēdi kur noformēs konkrētu piedāvājumu izmaiņām.

Lēmums Nr 8

Izveidot LZS mājaslapā diskusiju par nepieciešamajiem statūtu grozījumiem.

10. Dažādi jautājumi.

a) Ir vairākas idejas par mājas lapā nepieciešamām izmaiņām – rezultātu un kalendāra pārredzamība, valdes un pilnsapulču lēmumiem jābūt viegli pieejamiem. Nepieciešams izveidot atsevišķu sadaļu tālburātāju grupai.
b) Staņislavs Backāns interesējas par dalīborganizāciju aptaujas anketu likteni.
c) Ir saņemts apelācijas pieprasījums, kas nav vēl izskatīts.
d) Staņislavs Backāns ierosina precizēt kreiserburāšanas komisijas tiesības topošajā nolikumā.

Lēmums Nr 9

Sasaukt sapulci LZS mājaslapas izstrādei. Uz sanāksmi uzaicināt Edgaru Strodu, Kristapu Dzeni un citus interesentus.

Lēmums Nr 10

Noskaidrot kādu informāciju ir jāsniedz citām organizācijām un sagatavot jaunu aptaujas anketu.

Lēmums Nr 11

Izsūtīt informatīvu vēstuli ar paskaidrojumu par kavēšanās iemesliem un informāciju par tālāko rīcību.
Nākamajā valdes sēdē tiks izvēlēta apelācijas komisija no apstiprinātajiem tiesnešu kolēģijas tiesnešiem.

Valdes sēdes beigas plkst 20.00

Sēdes Vadītājs                                                            Mārcis Kalniņš
Protokolētājs                                                               Mārcis Kalniņš

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 06/11/08

2008. gada 6. novembrī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Staņislavs Backāns
Ziedonis Antapsons
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Valters Romans
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji

Valdis Alviķis
Kristaps Dzenis
Edgars Salmanis
Jānis Grīslis
Uldis Kronblūms
Ilgonis Balodis
Armands Plāte
Guntars Eistreiķis
Toms Zirdziņš

Darba kārtība:

1) Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2) Izpilddirektores ziņojums.
3) Prezidenta ziņojums.
4) Pienākumu, dokumentu un regāliju pārņemšana no iepriekšējās valdes.
5) Iepriekšējo valdes lēmumu izpilde.
6) Statūtu gozījumi.
7) Tiesnešu kolēģijas nolikuma un sastāva izmaiņas.
8) Valdes loekļu pienākumu sadale.
9) Izpilddirektors.
10) Dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

17. septembra valdes sēdi organizēja un vadījā Armands Plāte ar Ilzi Prūsi un Ilze Prūse joprojām nav izsūtījusi protokolu, tapēc to nav iespējams apstiprināt.
Nolemts 17. septembra valdes sēdes protokola apstiprināšanu pārcelt uz nākamo valdes sēdi.

2. Izpilddirektores ziņojums.

Izpilddirektore Ilze prūse nav ieradusies uz valdes sēdi.
Iepriekšējās valdes priekšsēdētājs Armands Plāte informē, ka Ilze Prūse 13. oktobrī ir iesniegusi lūgumu tikt atbrīvotai no LZS izpilddirektora pienākumu pildīšanas ar 13 novembri. Armands Plāte iesniedz valdei Ilzes Prūses iesniegumu un rīkojumu Nr 6 par Ilzes Prūses atbrīvošanu no amata ar 13. novembri.
Valdes locekļi izsaka izbrīnu par to, ka Armands Plāte nav ziņojis par tik svarīgu notikumu valdes locekļiem un LZS pilnsapulcei.
Armands Plāte norāda, ka neviens nav viņam jautājis, tapēc viņš nav ziņojis.
Valde pieņem dokumentus un konstatē, ka Ilze Prūsu darbā būs tikai līdz 13. novembrim, tapēc valdē tiek pieņemts lēmums par nekavējošu lietu pārņemšanu no Ilzes Prūses.

3. Prezidenta ziņojums

LZS Prezidents Ansis Dāle sveic valdi ar jaunas darba sezonas sākumu un izsaka cerību, ka valdes locekļiem sadarbojoties izdosies veikt lielus darbus Latvijas burāšanā.

4. Pienākumu, dokumentu un regāliju pārņemšana no iepriekšējās valdes.

Armands Plāte ziņo, ka visu, kas bijis viņa rīcībā, nodevis Ilzei Prūsei.
Ansis Dāle apņemās sagatavot sarakstu ar pārņemamām lietām un, piesaistot revizijas komisijas pārstāvi un sekretāru Mārci Kalniņu, pārņemt lietas no Ilzes Prūses.

5. Iepriekšējo valdes lēmumu izpilde.

Mārcis Kalniņš informē, ka Latvijas vindserfinga asociācijai nav pārskaitīta nauda kā lemts iepriekšējā valdes sēdē.
Ziedonis Antapsons informē, ka Latvijas DN ledusburāšanas asociācijai nav pārskaitīta nauda kā lemts iepriekšējā valdes sēdē.
Dokumentu trūkuma dēļ nav iespējams pārbaudīt iepriekšējo valdes sēžu lēmumu izpildi.
Nolemts līdz nākamajai valdes sēdei revidēt iepriekšējo valdes sēžu lēmumu izpildi un izpildīt LZS saistības pret vindserfinga asociāciju un DN ledusburāšanas asociāciju.

Valdis Alviķis vēlas uzzināt kapēc iepriekšējā valdes sēdē nav apmierināts viņa lūgums pēc finansējuma.
Mārcis Kalniņš paskaidro, ka valsts piešķirtais finansējums, kas dalīts iepriekšējā valdes sēdē, ir piešķirts pamatojoties uz pavasarī iesniegtiem pieprasījumiem priekš dalības konkrētos pasākumos. Piešķirtais finansējums ir izlietojams tikai dalībai šajos pasākumos un Valda Alviķa minētās sacensības, diemžēl, nav bijušas finansējamo sacensību sarakstā.

6. Statūtu gozījumi.

Mārcis Kalniņš informē, ka ir konstatētas nepilnības LZS statūtos. Uģis Kalmanis un Eižens Kanskis ir izteikuši vēlmi iesaistīties darba grupā jauno statūtu sagatavošanai.
Šajā darba grupā vēlas piedalīties arī Mārcis Kalniņš un Toms Zirdziņš. Pārējie klātesošie nav gatavi nekavējoties iesaistīties darba grupā, bet pieļauj iespēju, ka, pēc informācijas nosūtīšanas LZS dalīborganizācijām, varētu uzrasties interesenti.

• Nolemts akceptēt statūtu grozījumu sagatavošanas darba grupu sekojošā sastāvā: Uģis Kalmanis, Toms Zirdziņš, Eižens Kanskis, Mārcis Kalniņš.
• Par grupas darba koordinātoru apstiprināt Mārci Kalniņu.
• Par iespējām pievienoties grupas darbam jāpaziņo dalīborganizācijām.
• Nākamajā valdes sēdē jāuzrāda pirmie rezultāti.

7. Tiesnešu kolēģijas nolikuma un sastāva izmaiņas.

Alberts Rozins ziņo, ka kopš 2002. gada nav mainīts tiesnešu kolēģijas nolikums un nav rediģēts tiesnešu kolēģijas sastāvs. Un ir nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā un kolēģijas sastāvā.
Nolemts nākamajā valdes sēdē izskatīt Alberta Rozina piedāvātās izmaiņas.

8. Valdes loekļu pienākumu sadale.

Andrejs Civjans atzīst pirms pilnsapulces izskanējušo ideju par valdes locekļu kompetences sadali un norāda, ka par katru sfēru vajadzētu atbildēt vismaz diviem valdes locekļiem, lai viena prombūtnes laikā neiekavētos darbs.
Valde nolēma pienākumus sadalīt sekojoši:

  •  Par komunikāciju ar kvalifikācijas komisiju atbildīgi – Ziedonis Antapsons un Valters Romans
  •  Par kreiserburāšanu atbildīgi – Andrejs Civjans un Valters Romans
  •  Par jauniešiem un sportu atbildīgi – Ansis Dāle, Juris Ailis un Staņislavs Backāns
  •  Par tiesnešu darbu atbildīgi – Mārcis Kalniņš un Eižens Kanskis
  •  Par komunikāciju ar medijiem, dalīborganizācijām un klubu tehniskajām komisijām atbildīgi – Andrejs Civjans un Staņislavs Backāns
  • Par komunikāciju ar valsts un starptautiskām organizācijām atbildīgi – Ansis Dāle un Mārcis Kalniņš
  • Par Kultūru, tradīcijām, ētiku un LZS mājas lapu atbildīgi – Eižens Kanskis un Juris Ailis.
9. Izpilddirektors.

Ar 13. novembri Ilze Prūse beidz pildīt Izpilddirektores pienākumus, tapēc ir nepieciešams pieņemt darbā izpilddirektoru.
Staņislavs Backāns ierosina pieņemt darbā atbildīgo sekretāru Mārci Kalniņu.
Andrejs Civjans norāda uz informācijas trūkumu saistībā ar izpilddirektora pienākumiem un atalgojumu.
Mārcis Kalniņš piekrīt pildīt izpilddirektora pienākumus.
Nolemts pieņemt darbā Mārci Kalniņu pēc tam kad tiks atgūti dokumenti no Ilzes Prūses un panākta vienošanās ar Mārci Kalniņu par līguma nosacījumiem.

10. Dažādi jautājumi.

a) No Latvijas Olimpiskās Vienības saņemts lūgums sniegt informāciju par LOV kandidātiem.Pieņemts lēmums sagatavot kandidātu sarakstu.
b) Mārcis Kalniņš ziņo par komunikācijas problēmām ar dalīborganizācijām e-pasta adrešu trūkuma dēļ. Daļa adrešu tiek noskaidrotas uzreiz un Andrejs Civjans apņemās palīdzēt sakārtot pilnīgu sarakstu.
c) Ir saņemtas sūdzības par problēmām ar informācijas ievietošanu LZS mājaslapā (mērgrāmatas, valdes sastāvs, mācību asociācijas sūtītā informācija u.c.). Pieņemts lēmums LZS mājaslapas administrēšanu uzticēt Mārcim Kalniņam.
d) Konstatēts, ka tuvojas beigu termiņš sacensību kalendāra iesniegšanai LSFSP. Pieņemts lēmums nekavējoties izsūtīt pieprasījumus dalīborganizācijām.
e) Ilgonis Balodis ziņo par plāniem piedalīties starptautiskā apspriedē par burāšanas kalendāru saskaņošanu. Valde nolemj pilnvarot Ilgoni Balodi pārstāvēt LZS šajās sarunās, lai pēctam ar Ilgoņa palīdzību varētu apstiprināt kalendāru, kas nepārklātos ar kaimiņvalstu kalendāriem.
f) Ilgonis Balodis iesniedz kreiserjahtu komisijas nolikumu. Valde pieņem zināšanai nolikumu un nākamajā valdes sēdē lems par nolikuma virzīšanu apstiprināšanai LZS pilnsapulcē.
g) “Laser” klases asociācija, par 3. vietas iegūšanu CISM Eiropas čempionātā, ierosina izvirzīt Valsts apbalvojumam Matīsu Alviķi ar komandas locekļiem. Mārcis Kalniņš apņemās noskaidrot par kādām sacensībām piešķirami šādi apbalvojumi, ja Matīsa Alviķa sasniegums atbilst attiecīgajiem kritērijiem, valde virzīs Matīsu Alviķi un komandu apbalvošanai.
h) Ansis Dāle informē, ka ir saņēmis finansējumu no LOK un plāno piedalīties ISAF seminārā.
i) Guntars Eistreiķis informē par nepieciešamību izveidot LZS treneru padomi. Valde pieņem lēmumu izvērtēt treneru padomes nepieciešamību un pasākumus, kas jāveic lai padomi izveidotu.
j) Andrejs Civjans lūdz Kristapu Dzeni iedot Mārcim Kalniņam valdes sēdes audioieraksta kopiju, lai atvieglotu precīzu sēdes norises atspoguļošanu. Kristaps Dzenis piekrīt palīdzēt.

Valdes sēdes beigas plkst 20.00

Sēdes Vadītājs                                                              Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                 Mārcis Kalniņš